Rensa organiskt material krypgrund

rensa organiskt material krypgrund.jpg

 

Åtgärder för långsiktig fuktsäkring av krypgrunden

De åtgärder man vill genomföra beror givetvis på skicket på krypgrunden. Här är några exempel på åtgärder man kan kombinera eller göra var för sig för att förbättra situationen.

  • Ta bort allt organiskt material i krypgrunden
  • sanering av krypgrunden från skadligt mögel och liknande.
  • lägg ut plastfolie (ÅB Plast) i grunden.
  • eller så ringer ni en avfuktningsfirma så som Avfuktningsgruppen
  • en krypgrundsavfuktare kan också installeras i husgrunden för att få ner fuktigheten i krypgrunden så som Munters / Trygghetsvakten 4.0
  • om man vill göra om husgrunden till en varmgrund så behöver man en hel del byggmaterial såsom cellplast, ÅB Plast, armerad duk
  • för att undvika fuktproblem kan man som ett första steg isolera grunden och täcka marken med markisolering och plastfolie (ÅB Plast)

Ta bort allt organiskt material från krypgrunden

Ta bort allt organiskt material från krypgrunden. Lagring av organiskt mateiral i krypgrunden underlättar för fukten att få fäste i krypgrunden.
Trä är exempelvis organiskt material. Det kan var lockande att använda krypgrunden för att lagra överblivet byggmaterial. Detta är inte att rekommendera.