Kattvind

En kattvind är ett vindsutrymme under yttertaket som ligger i samma plan som ett bostadsutrymme med rum i normalhöjd. De finns normalt i övervåningen i hus med hög takvinkel. Det kallas även nöffe i Göteborgstrakten. Det är ofta lågt i tak och ganska trångt.

Hur en vind fungerar och vilka risker det finns med konstruktionen  är några av de frågor som vi svara på här till vänster. Hittar du inte svar på din fråga kan du prova att söka i vår fuktordbok eller kontakta oss via e-post eller telefon.

En kallvind avser ytan närmast yttertaket på ett hus som ligger över takisoleringen men under yttertaket. De flesta hus har en sk kallvind. Kallvindar är oftast uteluftsventilerade vilket innebär att innertemperaturen i regel följer utetemperaturen.

70% eller mer av Sveriges kallvindar är skadade enligt undersökningar genomförda de senaste åren.  Läs mer om att skydda vinden med en vindsavfuktare här.