Mikrobiellpåväxt / Mögelpåväxt

Mögel som är vanligt att vi på Avfuktningsgruppen sanerar i hus är Vitmögel och Svartmögel.
Vitmögel
är ett vardagligt namn för mögel som är vitt, det ser ut som spindelnät eller vitt damm.
Oftast är det ofarligt med vitmögel men om det förekommer i en huskonstruktion kan man misstänka att andra, mindre trevliga, mögelsorter också kan växa där.
Vitmögel påträffas oftast på vinden och i krypgrunden.
Svartmögel
kallas de mögelarter med mörk eller svart färg och syns ofta som små prickar.
Flera av dessa arter är skadliga om de får växa okontrollerat, vissa arter producerar nämligen olika toxiner/gifter som är skadliga för människan, medan andra arter är ofarliga men ändå ovälkomna inslag i hus.
Svartmögel kan orsaka en rad olika symtom hos människor, bland annat:
astmatiska och allergiska besvär,
trötthet, kliande ögon, hudproblem, hosta och nästäppa eller rinnande näsa
Mögel kan också ge upphov till dålig lukt som sätter sig i möbler och kläder.
Oavsett mögelart är det som regel ett tecken på att klimatet är för fuktigt och kan i värsta fall försvaga huskonstruktionen pga röta.
Vid mögellukt i huset är det viktigt att ta reda på Var lukten kommer ifrån och därefter åtgärda problemet så fort som möjligt. – för husets och för din hälsas skull.
Har man mögellukt eller synligt mögel i huset kallar vi det ”mikrobiell påväxt”
En mikrobiell påväxt behöver inte vara hälsofarlig eller dyr att åtgärda – Konsekvenserna beror på vad det är för typ av påväxt och hur omfattande den är.
Tänk på att röta försvagar tex husets konstruktion i och med att det kraftigt bryter ned trä och mögel producerar ibland toxiner som i många fall påverkar människors hälsa – Så det är viktigt att åtgärda problemet – för husets och för din hälsas skull.
Vad är ”mikrobiell påväxt”?
Mikrobiell påväxt menas med att det förekommer någon form av mikrob (bakterier, mögel, röta, alger och andra mycket små organismer och virus) i byggnadsmaterialet i fråga som bör åtgärdas.
Om mikrobiell påväxt finns i exempelvis på vinden eller i krypgrunden innebär det att man kan se att något växer där, eller i vissa fall att man känner en mikrobiell lukt, som hänvisar till en påväxt.
Eftersom den mikrobiella påväxten kan vara skadlig för vår hälsa bör man sanera området och därefter förebygga återkomst med nån typ av avfuktare.
Handlar det däremot om rötsvampar är det värre för huskroppen än för oss människor och då behöver man oftast byta ut byggnadsmaterialet för att inte huskonstruktionen ska försvagas.
 (vissa rötsvampar är dock extremt hälsovådliga med mycket starka mykotoxiner).
Olika material där svampen växer på kan också utsöndra olika toxiner i luften som kan göra oss sjuka vilket gör det än mer viktigt att åtgärda problemet.
Förekomsten av mikrobiell påväxt indikerar alltså på att det är för fuktigt – någon form av avfuktning eller ombyggnad är att rekommendera efter en sanering.
En viktig del i när du ska köpa ett hus där det förekommer mikrobiell påväxt i besiktningsprotokollet, är att du då bör kräva både sanering och en aktiv åtgärd av säljaren.
Hur det kan se ut om du har mikrobiell påväxt:

Den mikrobiella påväxten kan synas i form av
– något som ser ut som spindelnät eller vitt damm.
– fuktfläckar,
– bubblor i plastmattor, tak och tapeter,
– missfärgade ytor på väggar, golv eller tak (mörka prickar eller fläckar) eller
– flagnad färg eller missfärgningar i ytskikt.
Om mögel växer synligt på ytor så medför det även en ökning av halten sporer i luften och sprids därmed fortare till andra ytor.
Tänk på att det alltid är fukten som är den avgörande faktorn när mikrobiell påväxt skett och om ett materialet har varit fuktigt en längre tid kan rötsvamp etablera sig och därmed försämra husets konstruktion genom att materialet bryts ned.
Om man kontrollerar sitt hus då och då kan man ha turen att upptäcka en ev. Vattenläcka/luftläckage innan någon mikroorganism hunnit etablera sig.
Konsekvenser av mikrobiell påväxt
En mikrobiell påväxt behöver inte vara hälsofarlig eller dyr att åtgärda – Konsekvenserna beror på vad det är för typ av påväxt och hur omfattande den är.
– Mögel producerar ofta toxiner/gifter som i många fall påverkar människors hälsa.
  • (astmatiska och allergiska besvär, trötthet, kliande ögon, hudproblem, hosta och nästäppa eller rinnande näsa
  • är vanlig symptom på att man har någon typ av mikrobiell påväxt)
– Röta försvagar tex husets konstruktion eftersom det bryter ned trä.
  • Så det är viktigt att åtgärda problemet – för husets och för din hälsas skull.
Vart kommer mögelsporerna ifrån och Varför får man mikrobiell påväxt?:
Mögelsporer förekommer naturligt överallt i luften och orsakar normalt inte några problem men när förutsättningarna är gynnsamma för de olika mögelarterna så börjar de växa och orsaka problem.
Exakt vad som krävs för de olika mögelarterna skiljer sig men vanligtvis är de flesta förutsättningarna redan uppfyllda i huset med undantag för fukten.
– Det är därför det är så viktigt att hålla borta fukt från huset, eftersom tillräckligt med fukt snabbt kan ge mikrobiella påväxt.
För att mikroorganismerna ska trivas och förökas som bäst behöver de:
fukt,
näring,
syre och
rätt temperatur.
Åtgärder vid mikrobiell påväxt:
Att mögelsanera innebär inte bara att ta bort möglet utan också att ta bort Orsaken till att möglet ens finns där från början, så att inte möglet kommer tillbaka.
Är du orolig om du har mögel i din bostad eller Vet du att du har det? Känner du att det luktar konstigt eller kan du tom se mögelpåväxt? – Ring Avfuktningsgruppen 0707450100 så kommer vi ut och tittar på problemet -Kostnadsfritt, och du får därefter en offert av oss.
När du ringer oss bokar vi in en tid med dig där vi kommer ut och kontrollerar problemet.
Vi kontrollerar tex Hur utbrett möglet är och vilka mer skador som ev. uppkommit förutom möglet.
Vi går igenom ventilationen – så att den fungerar korrekt.
Vi förklarar vad som behöver åtgärdas innan en ev. Sanering. Tex marktäckning och borttagning av organiskt material.
Vi sanerar och installerar oftast en av avfuktare.
Sanering:
När vi har hittat orsaken till möglet så är det dags att ta bort mögelskadorna, Vi använder oss av AMP-91 som är en mycket kraftfull saneringsvätska.
AMP-91 dödar all mikrobiell påväxt, så som mögel, svartmögel, vitmögel, svampar och alger och det tar även bort jordbakterier och virus.
Vätskan går ned på djupet av den behandlade ytan för att slå ut påväxtens mycel.
Behandlat trä ser ut som nytt igen.
Efter ca ett dygn efter appliceringen bryts AMP-91 ner till vanligt vatten och koksalt.
När den mikrobiella påväxten har sanerats, gör man ofta en marktäckning för att skydda mot fukt från marken och så måste man även ändra förutsättningarna så angrepp inte uppstår igen.
Vanligtvis gör man detta genom att installera en avfuktare.