För närvarande har vi problem med vår synlighet på Google. Vi förväntas vara synliga snart igen…

Avfuktningsgruppen utför bland annat

Mögelsanering på vindar, kallvindar, krypgrunder, torpgrunder, garage MM. Installerar sorptionsavfuktare så som MUNTERS och avfuktare så som Trygghetsvakten . För mer info och offerförfrågan, kontakta oss gärna, klicka här på länken : https://www.avfuktningsgruppen.se/kontakta-oss/ luktsaneringar, mögelsanering,avfuktare,sorptionsavfuktare

Avfuktningsgruppen utför sanering av olika typer:

Mögelsanering är viktigast att utföra när det finns i bostaden. Detta förklarar ibland varför det i vissa hus luktar starkt eller ofräscht, ibland kan man känna en liknande doft i en sommarstuga som inte varit bebodd på ett tag, förutom lukten så är det också direkt ohälsosamt att andas in dessa föroreningar. Mögel försvinner inte genom att bara skrubba bort det från ytan eller tills det inte syns längre. Man måste komma in i materialet där möglet sitter och döda härden genom avdödning. På marknaden används idag medel för mögelsanering som är giftiga, även för människor. Dessa medel ska därför tvättas bort efter användandet men tyvärr slarvas det ofta inom det området idag och det är vi väldigt noga med. Produkten vi använder sönderfaller efter kort tid till harmlösa beståndsdelar som vanligt koksalt (NaCl) vilket gör den fullkomligt biologiskt nedbrytbart. Natriumhypoklorit (NaClO) är ett effektivt medel mot samtliga kända bakterier och virus. Natriumhypoklorit har använts för desinfektion i alla utvecklade länder sedan 1800-talet. Idag används det bland annat i vårt dricksvatten och i badanläggningar.

Fuktmätning

Avfuktningsgruppen gör fuktmätningar av vind och krypgrunder mm och kan därför avgöra om du behöver våra tjänster.

Vad är mögel?

Mögel är mikroskopiska små svampar som lever av att bryta ner organiskt material och i huvudsak vegetabiliskt material såsom trä och löv. Med mögel avser man ofta synligt mycel av en mängd olika svampar men i huvudsak saprofyter.

Riskbedömning

Över hela världen rapporteras allmänna och ospecifika hälsoproblem relaterade till inomhusmiljön. Vetenskapligt har visats att såväl förekomsten av astma, snuva, hosta, huvudvärk och infektionskänslighet ökar i hem med fukt- och mögelskador. Generellt är de vanligast rapporterade symtomen ögon-, hud- och luftvägsbesvär samt diffusa problem som trötthet och koncentrationssvårigheter. För barn är dock de vanligast studerade effekterna nedre luftvägssymtom, som långdragen hosta och upprepade episoder av astmasymtom i form av pipande, väsande andning. Kunskapen om inomhusmiljöns betydelse för hälsan är begränsad och därtill saknas i stort sett riktlinjer och normer för luftkvaliteten inomhus. Fukt och mögelskador är vanligt förekommande i bostäder.

Olika sorters mögel

Vanliga mögelsvampar är borstmögel (Aspergillus-arter) och penselmögel (Penicillium-arter). De senare är ekonomiskt mycket betydelsefulla och utnyttjas bl.a. vid framställning av ost mögelost och av antibiotika, t.ex. penicilliner. Kulmögel är en annan vanlig typ av mögel. Mögelsvampar kan producera ämnen, mykotoxiner, som vållar förgiftning hos djur och människa. Att regelbundet utsätta sig för mögel kan var skadligt. Modern forskning visar på att sporer från mögel kan vara en av de viktigaste orsakerna till ökningen av allergier och astma hos unga.

Installation av TrygghetsVakten Krypgrund för att hindra vidare angrepp av mögel

Mögel är inte heller bra för konstruktioner i en fastighet. Mögel i sig är ofta inte den riktiga faran men kan det växa mögel kan det även växa rötsvampar. Mögeldoft och synligt mögel är en varningsklocka som berättar att klimatet är för fuktigt och en åtgärd nödvändig. Om röta och mögel frodas i en krypgrund eller på en vind är det bara en tidsfråga innan det kan bli aktuellt för en omfattande sanering. Att byta ut trossbotten och isolering i en krypgrund på grund av ett mögelangrepp kostar normalt upp till 350 000 kr, Att lägga om taket på en vind kostar normalt detsamma. Generellt kan man idag dra slutsatsen att mögel inte ska accepteras i huskonstruktioner oavsett om det är i boytan eller konstruktionen utanför boytan.

Vi erbjuder dessa tjänster:

Avfuktning, sanering, mögelsanering, luktsanering, fuktsanering, fuktmätning, vind classic, trygghetsvakten, prox installation, krypgrundsavfuktning, munters, krypgrunds besiktning, vind besiktning, samt serviceavtal för avfuktare.

Vi erbjuder dessa tjänster i följande städer:

 • Stockholm
 • Uppsala
 • Örebro
 • Enköping
 • Eskilstuna
 • Västerås
 • Nynäshamn
 • Värmdö
 • Nacka
 • Mariefred
 • Strängnäs
 • Gustavsberg
 • Vaxholm
 • Täby
 • Nyköping
 • Bålsta