Krypgrund

Avfuktning krypgrund

Avfuktning av en krypgrund kan göras på många olika sätt, det viktiga är att avfuktningsmetoden anpassas efter de faktiska omständigheterna. Att bara installera en avfuktare är oftast bara ett del moment för att få en bra miljö i krypgrunden, hur ser det ut i grunden: är det lukter/emissioner i boytan, finns det fritt vatten, finns det kemiska preparat i bygg konstruktionen, fungerar dräneringen tillfredsställande. Finns det gammalt byggskräp mm som behöver rensas bort. Finns det kemiska emmissioner räcker det oftast inte med en teknisk avfuktare utan man får använda ett system som jobbar med ett större undertryck. Kontakta oss så kommer vi ut på plats för att bedöma vilka åtgärder samt vilket system som passar bäst för ER krypgrund.

Avfuktningsgruppen

Med Vänliga Hälsningar Avfuktningsgruppen

Stockholms Avfuktningsgrupp AB
0707 450 100
https://avfuktningsgruppen.se/

krypgrund-film.jpg

2 thoughts on “Krypgrund

  1. Pingback: Munters MH270 Krypgrund | Avfuktningsgruppen AB Stockholm

  2. Pingback: kondens i krypgrund | Avfuktningsgruppen AB Stockholm

Comments are closed.