Avfuktning vind

Avfuktning vind

 Avfuktning av vind är ett eget kapitel, här är det bästa oftast inte att installera en vanlig sorptionsavfuktare. Att vindars fukt problem ökar har flera orsaker som samspelar, tex har många gått från förbrännings pannor till effektiva värmepumpar, el pannor, fjärrvärme mm, det som händer då är att murstocken kallnar vilket gör att det sk självdraget reduceras kraftigt. Fukten som de boende producerar (en människa som vilar avger ca 50 gram vatten per timme, sen tillkommer dusch fukten, matlagning,tvättstuga  mm) och inte ventileras ut  följer med stigtrycket uppåt i huset där det tränger upp på vinden. När den varma fuktiga luften träffar den kalla råsponten kondenserar det och materialet blir fuktigt vilket i många fall resulterar i mögelpåväxt.Kontakta oss så kommer vi ut på plats för att bedöma vilka åtgärder samt vilket system som passar bäst för ER vind.  Avfuktningsgruppeninstallera trygghetsvakten vind.jpg