DryAir avfuktare

DryAir_avfuktare_comdry_160l.png

 

DryAir avfuktare

Munters sorptionsavfuktare

Munters avfuktarsystem avlägsnar fukt från luften med hjälp av vår egenutvecklade sorptionsrotor. En sorptionsavfuktare passar särskilt väl vid avfuktning i låga temperatur och låg luftfuktighet.

I hjärtat av dessa avfuktare sitter ett patenterat sorptionshjul, uppbyggt av korrugerat material. Luft passerar genom fårorna och kommer i kontakt med torkmedlet. Den inkommande processluften avger sitt fuktinnehåll till torkmedlet i sorptionshjulet, och lämnar det som torrluft. Det fuktfyllda hjulet roterar sakta in i en mindre och uppvärmd luftström av så kallad regenereringsluft, som värmer upp torkmedlet tills det avger den absorberade fukten till luftströmmen.

Två luftströmmar passerar samtidigt genom två sektorer av den långsamt roterande rotorn. Den ena luftströmmen avfuktas och den andra torkar rotorn så att den kan ta upp fukt igen.

Sorptionsavfuktningssystem har ökat i popularitet på senare år, tack vare lägre kostnader, som uppnåtts genom skalfördelar, moduldesign samt användningen av kiselgel som torkmedel i sorptionsrotorn.

Avfuktarna är också energieffektiveffektiva. Den energi som förbrukas för att hålla torrt fås tillbaka i form av värme som används för att torka sorptionsrotorn.