MÖGELSANERING I STOCKHOLM , UPPSALA, AVFUKTNINGSGRUPPEN

mögelsanering.jpg

 

MÖGELSANERING I STOCKHOLM , UPPSALA, AVFUKTNINGSGRUPPEN

Söker du ett företag som kan genomföra en mögelsanering i Stockholm? Kontakta oss på Avfuktningsgruppen vi kan hjälpa dig. Har man fått mögel i krypgrunden eller kallvinden så är det ingen idé att avvakta, för då riskerar mögelangreppet bli värre och sprida sig till nya ställen i fastigheten.
Det är ingen idé att försöka borsta eller slipa bort möglet. Det innebär bara att mögeldammet sprids vidare vilket gör att det finns risk för nya angrepp. Genom att borsta eller skrapa får man inte heller bort möglets rötter som ofta kan ha växt en bra bit in i träet.

Viktigt att kontrollera mögel

Bättre då att kontakta oss, vi kan genomföra en kompetent mögelsanering i Stockholm.Uppsala ,södertälje

https://www.avfuktningsgruppen.se/kontakta-oss/