avfuktningsgruppen-mögelsanering-krypgrund-mm.Fukt- & mögelsanering, avfuktning & installation i Stockholm & Uppsala & Södertälje

installera-trygghetsvakten-vind

 

Fukt- & mögelsanering, avfuktning & installation i Stockholm & Uppsala & Södertälje

Vi på Avfuktningsgruppen i Stocholm utför fuktrelaterade arbeten i krypgrundar och vindar och källare garage men främst i krypgrund och vind. Med vår avancerade mätutrustning, gedigna kunskap och långa erfarenhet kan vi spåra mögel och bakterieangrepp som inte alltid syns. Vi utför sanering och avfuktning med högsta kvalitet, säkerhet och service. Kontakta gärna oss, på något av telefonnumren längst ner på sidan, om du misstänker att du har problem i din husgrund, vind eller om du vill ha hjälp med att förebygga fuktproblem.

 

Installation av avfuktare

Vid plötsliga fuktproblem eller vattenskador i bostadsytan avfuktar vi med en sorptionsavfuktare. När vi installerar en fast avfuktare i krypgrund eller vind kan vi installera  Munters och Trygghetsvaktens avfuktare.

MÖGELSANERING

Mögel är ett samlingsnamn för  flercelliga mikroskopiska svampar. Mögel växer där det kan finna näring, på till exempel trä eller andra organiska material. Men det kan också växa på oorganiska material som sten eller betong, om den ytan innehåller damm, jord eller smuts. Lokaler och bostäder med bristfälligt fuktskydd och dålig ventilation löper störst risk för mögelangrepp. Uppkomsten till mögel kan bildas enkelt eftersom vi hela tiden har mögelsporer i luften omkring oss, under den fuktiga sommarperioden kan en kubikmeter luft innehålla tusentals sporer. Vilka mögelsporer beror på klimatet och var i Sverige man befinner sig.

 

Att behandla och sanera mögel i Stockholm

Det vanligast förekommande möglet i Stockholm är mögelsvamp, blånadsvamp och rötsvamp. Behandling sker genom att ta bort källan till möglet, rivning och behandling med kemisk-tekniskt medel.

 

Besiktning – åtgärdsplan – rivning – Avfuktning 

 

Med Vänliga Hälsningar Avfuktningsgruppen

Stockholms Avfuktningsgrupp AB
0707 450 100
https://avfuktningsgruppen.se/