Mögelsanering Stockholm Pris

Vid mögelproblem på kallvinden görs först en bedömning av hur långt det har gått d.v.s hur mycket mikrobiell påväxt (samlingsnamn för mögelarter samt bakterier) det finns samt var den finns. Har det endast hunnit växa på råsponten sanerar man påväxten samt torkar upp. En normal mögelsanering av vind tar ca 1 dag, pris beror på hur stor vinden är samt hur utsatt den är. När åtgärderna är klara bör man utföra fukt skyddande åtgärder såsom vindsavfuktare med tätningsarbeten

 

för mer info kontakta oss

Avfuktningsgruppen
Stockholms Avfuktningsgrupp AB
0707 450 100
Före-Efter-Vind-Sanering