Mögelsanering Krypgrund

Mögel-sanering-krypgrun::vind-5.jpg

 

Ett stort antal mögelsorter finns i Sverige, av vilka många är helt luktlösa medan andra väldigt enkelt upptäcks på grund av deras vedervärdiga odör. Det existerar särskilda fuktkvoter som tagits fram för att bestämma hur mycket fukt en viss mögelart behöver för att utvecklas. Ju högre fuktighet, desto bättre och snabbare blomstrar rötan. En del fordrar högre volymer än andra och avstannar eller dör vid lägre nivåer, men kan många gånger återuppväckas om fukten kommer tillbaka. Tidvis kan det vara väldigt besvärligt att inringa luktens ursprung om man vill utföra en mögelsanering. Virke, isolering, mark och grundmurar är ofta i riskzonen av att infekteras, vilket betyder att det oftast är här som mögelkällan förekommer.

I händelse av att individen vill utföra en egen mögelsanering bör man bedöma hur pass svår mögelskadan är. Assistans från fackkunniga, till exempel avfutningsgruppen, kan hjälpa till med en total sanering eller ge eventuella tips på vilka typer av tekniker som kan tillämpas vid den särskilda situationen. Då mögel bland annat dras till fuktiga områden, är det klokt att installera en akutare för att kunna torka luften och på så sätt stoppa utvecklingen av svamparna. Det gäller dock att lokalisera själva källan till möglet snarast vid en mögelsanering, då den många gånger beror på ett byggnadsfel, vilket måste åtgärdas innan fortsatt behandling kan utföras.