De flesta typer av krypgrunder är i farozonen

De flesta typer av krypgrunder är i farozonen

När fukthalten överstiger 65 procent bildas lätt mögel.

Krypgrunden utsätts för hög relativ fuktighet en stor del av året. Därför är risken för fuktproblem i utelufts ventilerade grunder hög.

På vissa hus och grunder får man problem redan efter kort tid, andra efter många år. Men alla hus med krypgrunder ligger i farozonen.

Orsaken till problemet är i huvudsak fuktig uteluft som kommer in i grunden genom ventiler och avdunstning från marken.

En krypgrund behöver kontrolleras minst en gång per år, för att säkerställa att allt är i sin ordning. Ägare till hus med krypgrund säger ibland att de inte har några problem, men tänker då inte på att man säkert har ändrat på förutsättningarna för huset via t.ex. tilläggsisolering eller att man ändrat värmesystemet.

Reklam kopia2

Denna bild beskriver principen på hur en avfutkare arbetar

Munters Krypgrunds avfuktare