Mögelsanering

Mögelsanering -metoder

  • Spruta ytan med starkt oxidativ vätska tex Natriumhypoklorit – effekten blir bra samt att den bleker ner pigmentet vilket gör att man kan se om det kommer tillbaks. Det är viktigt att vätskan inte späds.AMP-91Mögelsanering-efter-med-AMP-91.jpg
  • Riva bort skadat material och bygga upp nytt, används som sista utväg eftersom det ibland blir mycket dyrt.
  • Isblästring  bort mögel påväxten men de sporer som lossnar sprids i luften och hamnar på en annan plats/yta, tex på en vind/krypgrund får du sporerna i ditt bjälklag istället dvs du flyttar på problemet.
  • svartmögel-vind -Älvsjö.jpgSlipning av ytan, samma som ovan.